کلیدواژه‌ها = انفاق
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 5-32

امیر خادم علیزاده؛ مصعب عبداللهی؛ حسین غفورزاده


2. برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 31-55

مرتضی عزتی؛ مهرداد محمودیان