نویسنده = سیداحسان خاندوزی
تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 42، دی 1390، صفحه 29-58

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ سیداحسان خاندوزی


نقش بستر سازی اخلاقی در توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 21، دی 1385، صفحه 129-157

سیداحسان خاندوزی


واقع گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 17، دی 1384، صفحه 113-134

سیداحسان خاندوزی