نویسنده = محمد طالبی
توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی

دوره 15، شماره 60، اسفند 1394، صفحه 81-111

سیدعباس موسویان؛ محمدرضا کاتوزیان؛ محمد طالبی؛ محمدرضا حاجیان


ررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی

دوره 7، شماره 27، دی 1386، صفحه 131-156

محمد طالبی؛ سیدعباس موسویان؛ حامد سلطانی نژاد