نویسنده = محمد حسین پور
تحلیل و اولویت بندی ریسک های مالی در نظام بانکداری بدون ربا

دوره 13، شماره 49، دی 1392، صفحه 139-168

محمد حسین پور؛ مجتبی کاوند


اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری نامناسب برای تامین مالی صنعت پتروشیمی

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 103-130

سیدعباس موسویان؛ محمد حسین پور؛ مجتبی کاوند