نویسنده = امیر خادم علیزاده
رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 5-33

فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ حمید پاداش؛ رامینه سلیمانزاده


طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 119-151

سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی


ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 5-32

امیر خادم علیزاده؛ مصعب عبداللهی؛ حسین غفورزاده