نویسنده = حسین میثمی
سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرض‌الحسنه

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 67-98

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 185-211

زینب صالحی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین میثمی


بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


آسیب‌شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح‌های قانونی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1393، صفحه 101-129

سیدعباس موسویان؛ حسین میسمی