بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

اهمیت طرح بحث اقتصاد مقاومتی و طراحی نظام اقتصادی پویایی که بتواند ایران اسلامی را از این دوره حساس تاریخی عبور دهد، به وضوح در بیان‌های رهبر معظم انقلاب نمایان است. با توجه به لزوم نگاه نظام‌مند به مقوله اقتصاد در اندیشه‌های رهبر انقلاب، مقاله پیش‌رو در پی آن است تا نسبتی منطقی و نظام‌مند بین مقوله‌های گوناگون و نقش آن در بین شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت برقرار سازد.
در مقاله پیش‌رو ابتدا با مروری بر ادبیات پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با این حوزه و معرفی بحث اقتصاد مقاومتی به بدنه اصلی مقاله که روش‌شناسی پژوهش است، پرداخته می‌شود. در این جهت ابتدا با استفاده از روش داده‌بنیاد به استخراج مقوله‌های اقتصاد مقاومتی از دل بیان‌های رهبری که اهمیت و ارتباط بیشتری با این موضوع دارد، پرداخته و در ادامه با استفاده از روش دیماتل خاکستری به بررسی چگونگی تأثیر و نقش هر شاخصه در فرایند اثرگذاری بین عوامل پرداخته‌شده و سرانجام مدلی مفهومی برای این منظور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Factors' Role in Oil-Free Economy in the Resistive Economy Paradigm

نویسندگان [English]

 • Mohammadhasan Kamfirozee 1
 • Ali Bonyadi Naini 2
 • Seyyedeh Ashraf Mousavi-Loghman 3
1
2
3
چکیده [English]

The importance of broaching the issue of resistive economy and designing a dynamic economic system which can guide Iran through this sensitive historical period is clearly apparent in the words of the supreme leader of Islamic Republic of Iran. Given the necessity of adopting a systematic view to the topic of economy in the supreme leader's thoughts, this paper tries to establish a reasonable and systematic relation between different factors and their role in the resistive economy and oil-free economy.
In this paper, at first we review the literature of this research field and explain the resistive economy topic, and then, deal with the paper's main body which is its methodology. Thus, at first, using grounded theory method, we elicit the different topics of resistive economy from the supreme leader’s words which are of a higher importance and relevance, and then, using Grey DEMATEL method, we investigate how each parameter makes an effect on and plays a role in the process of the factors' interaction, and finally a conceptual model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil-Free Economy
 • Resistive Economy
 • Grounded Theory Method
 • Grey System
 • DEMATEL Method
 1. ابوحمزه، داریوش و میثم نریمانی؛ «الزامات سیاست‌گذاری مقاومتی در حوزه سیاست صنعتی ـ تجاری با تأکید بر حوزه تجارت»؛ اولین همایش اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.
 2. دانایی‌فرد، حسن؛ «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، دانشور رفتار، 1384.
 3. ــــــــــ، سیدمهدی الوانی و عادل آذر؛ روش‌های پژوهش کیفی؛ تهران: انتشارات دانشگاه، 1383.
 4. ــــــــــ و سیدمجتبی امامی؛ «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد»؛ اندیشه مدیریت، س1، ش2، 1386.
 5. تقوی، مهدی و سینا نعمتی‌زاده؛ «اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران»؛پژوهشنامه اقتصادی، 1381.
 6. کریمی، محسن؛ «ضرورت حذف ارز واسط از مبادلات تجاری ج.ا.ایران و دفاع از جایگاه پول ملی در نظامات پولی آینده جهان»؛ اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.
 7. کریمی، محمدصادق؛ «بورس نفت؛ لازمه اقتصاد مقاومتی»؛ اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.
 8. گسکری، ریحانه، علیرضا اقبالی و حمیدرضا حلافی؛ «بی‌ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، س7، ش24، 1383.
 9. ملکی، عباس؛ سیاست‌گذاری انرژی؛ تهران: دانشگاه صنعتی شریف،1390.
 10. معلمی، سیدمهدی؛ «مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های اقتصاد اسلامی»؛ اولین همایش اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.
 11. مهرابی، امیر، حسین خنیفر، علی امیری،حسن زارعی و غلامرضا جندقی؛ «معرفی روش‌­شناسی نظریه داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی»؛ مدیریت فرهنگ سازمانی، س9، ش23، 1390.
 12. مقام معظم رهبری؛ بیانات مقام معظم رهبری در مناسبت‌های گوناگون.
 13. نجفی جزه، حامد؛ «منافع ملی و بازتعریف راهبرد بلندمدت کشور در مورد تولید مواد خام»؛ اولین همایش اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.
 14. نریمانی، میثم و حسین عسکری؛ «چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی»؛ اولین همایش اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.
  1. Chang، Betty.، Chang، Chih-Wei Wu، Chih-Hung; Fuzzy, "DEMATEL method for developing supplier selection criteria"; Expert system with application, 38, 2011.
  2. Hsu, Chun-Cheng; "Evaluation criteria for blog design and analysis of causal relationships using factor analysis and DEMATEL"; Expert Systems with Applications,39, 2012.
  3. Cologni, Alessandro. & Manera, Matteo; "Oil prices, inflation and intrest rates in a structural co-integrated VAR model for the G-7 countries"; Energy Economics, (30), 2008.
  4. Creswell, John W; "Educational research: Planning, conducting and evaluating, quantitative", 2005.
  5. Deng, Ju-Long; "The introduction of grey system"; The Journal of Grey System, 1(1), 1989.
  6. Jiménez-Rodríguez, Rebeca & Sanchez, Marcelo; "Oil price shocks and real GDP growth: Emperical evidence for some OECD countries"; Applied economics, (37), 2005.
  7. Kamfiroozi, Mohammad Hassan, Alireza Aliahmadi & Meisam Jafari Eskandari; "Application of Three Parameter Interval Grey Numbers in Enterprise Resource Planning Selection"; International Journal of Information, Security and Systems Management, 1(2), 2012.
  8. Liu, S. F., Dang, Y. G. & Fang, Z. G; "Grey System Theory and Application"; Beijing: Science Press, 2005.
  9. Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet, "Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory"; ed: Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
  10. Zhou, Quan,  Weilai Huang & Ying Zhang; "Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method"; Safety Science, (49), 2011.