آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور.

2 دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران.

3 دانشجوی دکترای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.


عنوان مقاله [English]

Examination on the Behavior of Profit Maximization in Islamic Bank (Tejarat Bank as the Case Study)

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani-Histiani 1
  • Abolghasem Esna-Ashari 2
  • Jahangir Biabani 1
  • Mohammad Kohandel 3
1
2
3