عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان.

3 کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی

چکیده

مشارکت بیشتر مردم در تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی از پیش‌نیازهای مهم پیشرفت اقتصادی است. سنت حسنه وقف یکی از زمینه‌های مشارکت عمومی در تدارک کالاها و خدمات است. روش‌های وقف نیز به تناسب وضعیت زمان و مکان در حال تحول است. اوراق وقفی، شیوه نوینی است که امکان مشارکت افراد با سطح درآمدی متفاوت را فراهم می‌آورد.
هدف اصلی مطالعه پیش ‌رو تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش‌ و پرورش است. بر این اساس برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت از الگوی دو مرحله‌ای هکمن استفاده شده است. در این الگو در مرحله نخست، عوامل اثرگذار بر تمایل و عدم تمایل به خرید اوراق وقفی  بررسی، سپس در مرحله دوم عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در میان افرادی که این تمایل را دارند، ارزیابی شد.
نتیجه‌ها نشان می‌دهد متغیرهای درآمد ماهیانه سرپرست خانوار، پرداخت شهریه به مدرسه، جنسیت، تحصیلات و سن، عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید  اوراق  وقفی هستند و متغیرهای شغل، نوع مدرسه شامل دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی در سطح 95 درصد اطمینان بر میزان تمایل به خرید  اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش ‌و ‌پرورش اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Waqf Securities Purchase; Case Study of Education

نویسندگان [English]

 • hadi amiri 1
 • Arman roshandel 2
 • fateme sadegh poor 3
چکیده [English]

One of the important prerequisites of economic progress is participation of people in provision of public and quasi-public goods. One of the areas of public participation in the provision of goods and services is "Waqf". Waqf methods have changed to fit the circumstances of time and place. Issuing Waqf securities is a new way that enables different people with different income levels to participate.
The main objective of this study is to determine the factors affecting the willingness to pay of individuals to establish a waqf institution for financing education. So, we have used the two stage Heckman model to determine the factors affecting willingness to pay for waqf securities. In this model, as the first stage, the willingness and unwillingness to purchase waqf securities are examined, and then as the second stage, the factors affecting the degree of willingness to pay among those who are willing to do so are evaluated.
The results show that, with a 95% confidence level, the head of household’s monthly income, paying fee to school, gender, education level and age are the factors affecting willingness to pay for waqf securities, and job, type of school (public, exemplary-public or private) are factors affecting the degree of willingness to pay for these securities for financing education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Waqf
 • Waqf Institution
 • two-stage Heckman model
 • Probit
 • Willingness to pay
 1. احسانی­راد، فاطمه؛ بررسی علل و انگیزه­های مردم از مشارکت در امور خیریه و وقف در شهر کاشان؛ کاشان: دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی، 1392.
 2. خداوردی‌زداه، محمد، صادق خلیلیان و باب­الله­ حیاتی؛ «برآورد ارزش تفرجی کلیساهای منطقه حفاظت‌شده مراکان (مطالعه موردی: کلیسای سنت استپانوس)»؛ نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، س19، ش52، 1394.
 3. صادق­پور، فاطمه؛ برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)؛ اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1394.
 4. کاوسی کلاشمی، محمد و غلامرضا ­پیکانی؛ «ارزش‌گذاری اقتصادی عرضه آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالی‌کاری استان گیلان»؛ فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، س1، ش2، 1393.
 5. مصباحی‌مقدم، غلام‌رضا، سجاد سیاح و محمد­مهدی نورعینی نادری؛ «امکان‌سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران»؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، س6، ش12، 1388. 
 6. موسویان، سیدعباس و داود نصرآبادی؛ «طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه»؛ دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، س2، ش1، 1388.
  1. Ab. Aziz, Muhammad  Ridhwan, Fuadah Johari and Yusof Mohd Asyraf; “Cash Waqf Models for Financing  in Education”; Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), Sustainable Development through The Islamic Economics System, Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 2013.                                       
  2. Greene, W.H; Econometric Analysis; Seventh edition, Prentice Hall, 2012.
  3.  Hanudin, Amin, AbdulRahim Abdul- Rahman, T. Ramayah, Rostinah Supinah and Masmurniwati Mohd-Aris; “Determinants of Online Waqf Acceptance:An Empirical Investigation”; The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, V60, No8, 2014.
  4. Masahina, Sarabdeen and A.C.Muhammadu Kijas; “Applying Contingent Valuation Method for Economic Valuation of  A Waqf  Wealth  Management  in  Welfare CHanges of  Muslim Households  in Srilanka: A Conceptual  Framework”; Tazkia Islamic Finance  and Business Review,V7, No2, 2012.
  5. Pitchay, Anwar Allah, Ahamed Kameel Mydin Meera and Muhammad Yusuf Saleem; “Factors Influencing the Behavioral Intentions of Muslim Employees to Contribute to Cash- Waqf Through Salary Deductions”; Islamic Econ, V28, No.1, 2015.
  6. M. Wooldridge, Jeffrey;  Intriductory Econometrics: A modern approach; Fifth edition, South-Western, Cengage Learning, 2012.