بازاریابی شبکه‌ای و تأثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران

2 استادیار(عضو هیات علمی) گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه­ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت­های دارای بازاریابی شبکه‌ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال‌زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت­ها و کاهش هزینه­های تمام‌شده، پرداخته شد. داده­های به دست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.یافته­ها نشان می­دهد که بازاریابی شبکه­ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی­داری را نشان دادند.همچنین به‌طورکلی به نظر می­رسد که بازاریابی شبکه­ای با کمک به اشتغال‌زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده­ای بین مردم و دولت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of network marketing on Resilience economy

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Ayeneh 1
 • yaqob mahmodian 2
1 Masters of Business Management (Marketing), Payame Noor University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant professor(Faculty member) of Economy department of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper looks at attitude of master’s management and employee of Tesco, beez and Panberiz companies to investigation of the effect of network marketing on Resilience economy. Data was collected through questionnaire with 384 master’s management and employee of Tesco, beez and Panberiz companies and analyzed using SPSS and Lisrel softwares. The factors supporting national production, employment, exchange rate stability, income distribution, levels of consolidation and reduce public spending were investigated. The results shown that network marketing had a positive and significant effect on the researched variables. Furthermore, these variables had a positive and significant effect on Resilience economy. Generally, network marketing with the help of employment seems to be in line with the realization of a Resilience economy, and it is necessary to make a constructive engagement between the people and the government in order to realize the Resilience economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience economy
 • Network marketing
 • Job creation
 1.  

  1. ابراهیم­زاده، عیسی و همکاران؛ «راهبرد تعدیل فقر با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعه موردی: شهر تهران»؛ فصلنامه جغرافیا و توسعه، ش۴۴، ۱۳۹۵.
  2. اسدی، محمد‌حسن و خداپرست شیرازی؛ «اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه اقتصادی»؛ فصلنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت شهری نوین، س۲، ش۵، ۱۳۹۳.
  3. ایدلخانی، یاسمن و همکاران؛ «مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحران‌ها در جمهوری اسلامی ایران»؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، ش۱۰، ۱۳۹۵.
  4. حسین­زاده بحرینی، محمدحسین؛ «اقتصاد مقاومتی راهکاری برای توسعه»؛ مشکوه، ش۱۱۸، ۱۳۹۲.
  5. حلافی، حمیدرضا؛ «نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران»؛ مجله تحقیقات اقتصادی، دوره۴۲، ش۲، ۱۳۸۶.
  6. حلافی، حمیدرضا و همکاران؛ «انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران»؛ پژوهشنامه اقتصادی، دوره۴، ش۳، ۱۳۸۳.
  7. حیدری، زهره؛ «اقتصاد مقاومتی از منظر اقتصاد اسلامی»؛ قابل دسترس در ۱۳۹۱ http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=220075.
  8. خامنه­ای، سید علی؛ «اقتصاد مقاومتی»؛ در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور، ۱۳۸۹.
  9. خبرنگار حوزه امام و رهبری گروه سیاسی خبرگزاری آنا؛ «مهم‌ترین محور­های بیانات رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی»؛ بازدید۲۳/۶/۱۳۹۸، ۱۳۹۲.
  10. تاری، فتح‌الله و همکاران؛ اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن؛ تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱.
  11. تاری، فتح‌الله و زهرا کاویانی؛ «اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن»؛ فصلنامه سیاست کلان، س۲، ش۲، ۱۳۹۲.
  12. ذبیحی جامخانه، محسن و رسول ساجدی؛ «بازاریابی شبکه­ای، اقتصاد مقاومتی و برند ملت ایران»؛ دومین کنفرانس جامع و بین‌المللی اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۵.
  13. ذکایی، محمد‌سعید و محمدجواد اسماعیلی؛ «آسیب‌شناسی بازاریابی شبکه­ای در ایران»؛ مطالعات امنیت اجتماعی، ش۲۰، ۱۳۸۸.
  14. رشوند، علی‌اکبر؛ «مدیریت سیاسی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»؛ وب‌سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین.

  Http://cm.ostan-qz.ir/content/ostan/special_reports/.۱۳۹۵

  1. روحانی، حسین؛ «تأثیر بازاریابی شبکه‌ای در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی»؛ اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۱.
  2. سپهوند، احسان و همکاران؛ «تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران»؛ فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، ش۱۶، ۱۳۹۳.
  3. صفایی، سیدحسین و همکاران ؛ «معاملات هرمی از دیدگان فقه امامیه و حقوق ایران»؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره۱۱، ش ۴، ۱۳۸۶.
  4. عبدالله، معصومه و همکاران؛ «شاخص­های توزیع درآمد در ایران»؛ مجله اقتصادی، ش۹و۱۰، ۱۳۹۲.
  5. علیپور، حامد و علی سالاری چیل‌آباد؛ «میزان رضایتمندی مشتریان از بازاریابی شبکه‌ای»؛ دومین همایش بین‌المللی افق­های نوین در علوم انسانی و مدیریت، ۱۳۹۶.
  6. فرزندی اردکانی، عباسعلی و همکاران؛ «اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران: چالش­ها و راهبردها»؛ فصلنامه پژوهش­های معاصر انقلاب اسلامی، دوره۱، ش۱، ۱۳۹۴.
  7. فاضل لنکرانی، محمدجواد؛ «ابعاد فقهی فعالیت­های هرمی»؛ پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، مجله نسیم معرفت، تاریخ آخرین بازدید۱۴/۸/۱۳۹۸، ۱۳۸۹.
  8. فاضل مقداد، مقداد‌بن‌عبدالله؛ کنز العرفان؛ ترجمه عقیقی بخشایشی؛ قم:نوید اسلام، ۱۳۸۴.
  9. فشاری، مجید و جواد پورغفار؛ «بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران»؛ مجمع اقتصادی، ش ۵و۶، ۱۳۹۳.
  10. قلعه‌لانی، میلاد؛ «بررسی بازاریابی شبکه‌ای تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی»؛ پایان‌نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور، واحد کنگاور، ۱۳۹۷.
  11. کلینی، ابوجعفر محمد؛ الکافی؛ چ۳، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳.
  12. گرمرودی ثابت، مولود؛ «نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی»؛ فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره ویژه کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و علوم انسانی، ۱۳۹۶.
  13. مصباحی‌مقدم، غلامرضا و همکاران؛ «بازاریابی شبکه­ای و فعالیت­های هرمی از دیدگاه فقهی و اقتصادی»؛ دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، س۳، ش۲، ۱۳۹۰.
  14. میلانی، جمیل؛ «اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالش­های تحقق آن»؛ مجله اقتصادی، ش ۷و ۸، ۱۳۹۴.
  15. ممبینی، یعقوب؛ «مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی»؛ مجموعه مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان، ۱۳۹۱.
  16. مهرآرا، محسن و مجتبی محمدیان؛ «بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی»؛ پژوهش­های اقتصادی ایران، ش۶۱، ۱۳۹۳.
  17. میرک­زاده، علی‌اصغر و مجید بهرامی؛ «سیاست­های بازاریابی فصلی نوین در بازاریابی اجتماعی»؛ مجله رشد، دوره۱۴، ش۴، ۱۳۹۰.
  18. میرکازهی ریگی، فیصل؛ «نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور»؛ اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصادی، ۱۳۹۴.
  19. نریمانی زمان آبادی، سید مهدی؛ فقه و بازاریابی چند سطحی؛ چ۴، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی، ۱۳۹۵.
  20. هاشمی، سیداحمدعلی و همکاران؛ «بررسی تأثیر بازاریابی شبکه‌ای در اقتصاد مقاومتی»؛ اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم انسانی، ۱۳۹۶.
  21. هزاوئی، سید مرتضی و علی زیرکی حیدری؛ «اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت در اقتصاد سیاسی ایران»؛ مطالعات انقلاب اسلامی، س۱۱، ش۳۷، ۱۳۹۳.
   1. Alesina, A. F. & et.al; “Inequality And Happiness: Are Europeans And Americans Different?”; Journal of Public Economics, v88, 2004.
   2. Allsopp, c., & D.vines; “The Assessment: Macroeconomic policy”; oxford revive of Economic policy. 16:4, 2000.
   3. Berry, R. M; Direct Selling: From door to door to network marketing; Butterworth-Heinemann, 1997.
   4. Biggart, Nicole Woolsey; “Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America Chicago”; University of Chicago Press, 1989.
   5. Coughlan, A. T., & Grayson, K; “Network marketing organizations: Compensation plans, retail network growth, and profitability”; International Journal of Research in Marketing, 15(5), 1998.
   6. Dai, F., & et.al; “Network marketing businesses and Chinese ethnicity immigrants in Australia”; Journal of Small Business Management, 55(3), 2017.
   7. Ford, D., & et.al; The business marketing course: Managing in complex networks; Publisher: John Wiley, 2002.
   8. Frenzen, J. K., & Davis, H. L; “Purchasing lBehavior in Embedded Markets”; Oxford University Press,Journal of Consumer Research, 17(1), 1990.
   9. Hiranpong, R., & et.al; “Structural equation modeling of a potentially successful person in network marketing”; Kasetsart, Journal of Social Sciences, 37(1), 2016.
   10. Jun-yi, L. I; “An Evaluation of Web-based Marketing System in Tourism Destinations Based on Visitors' Demand”; [J]. Tourism Tribune, 8, 2010.
   11. Kong, K. C; “Marketing of belief: intertextual construction of network marketers' identities”; Discourse & Society; 12(4), 2001.
   12. Kuntze, R.J; “The dark side of multilevel marketing appeals to the symbolically incomplete”; Unpublished PhD Dissertation; Arizona: Arizona State University, 2001.
   13. Lan, P. C; “Networking capitalism: Network construction and control effects in direct selling”; Sociological Quarterly, 43(2), 2002.
   14. Mathews, G. K& et.al; “Network Marketing: Exploitation of relationships–Myth or Reality?”; 2007.
   15. Pratt, M. G., & Rosa, J. A.; “Transforming work-family conflict into commitment in network marketing organizations”; Academy of Management journal, 46(4), 2003.
   16. www.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/File/tavol/.../cost.pdf