دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 1-267 
بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله‌ای

صفحه 5-36

سید عباس موسویان؛ داور ماهی کار؛ رضا غلامی جمکرانی