دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 1-300 
ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

صفحه 35-60

علی اکبر کریمی؛ سیدحسین میرمعزی؛ سیدرضا حسینی


تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

صفحه 153-181

پروانه کمالی دهکردی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی


تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی

صفحه 211-237

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه

صفحه 239-271

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ مهدی تمیزی فر؛ محمدرضا سیمیاری