بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

2 استاد دانشگاه قم

3 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قم - گروه عدالت پژوهی

چکیده

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می‌شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می‌کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می‌کند بایستی در راستای جهت‌دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به‌کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می­شود. فرضیه مقاله این است که سیاست­ پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون­زایی مختص به خود می‌تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه­گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical study of the impact of monetary policy tools on income distribution from the perspective of Islamic economics

نویسندگان [English]

 • saeed farahanifard 2
 • mahmoud moktarband 3
1
2 Qom university
3 Farhang &f; Andishe
چکیده [English]

Monetary policy refers to a set of measures and decisions that the policymaker takes in order to achieve economic goals to control and regulate the volume or supply of money and credit. The type of policy and monetary policy tool used by the Islamic State should be in the direction of orienting society towards a balance of living, income and wealth. It must also refrain from any policy, including monetary policy, which leads to a huge gap in living standards, income and wealth. This article deals with the theoretical analysis of the use of monetary instruments in interest-free banking on income distribution. The hypothesis of the article is that monetary policy appropriate to the Islamic economy with proper implementation and given the nature of endogenousity; It can improve distributive justice in society as a whole and move it towards equilibrium through variables such as investment, employment, inflation, GDP growth and demand of the economy as a whole.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Fair Income Distribution
 • Justice
 • Balance
 • Islamic Economy
 1. ابونوری، اسماعیل؛ «اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران»؛ تحقیقات اقتصادی، دوره 32، ش2، 1376.
 2. اسماعیلی ­خوشمردان، علی و رقیه اکبری؛ «بررسی اثر کوتاه­مدت و بلندمدت ثروت بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران»؛ مجله اقتصادی، ش1و2، 1396.
 3. امامقلی‌پور، سارا و لطفعلی عاقلی؛ «تأثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران»؛ فصلنامه مدلسازی اقتصادی، س6، ش18، 1391.
 4. بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضرة؛قم: مؤسسه نشر اسلامی، [بی‌تا].
 5. بنی‌اسدی، مصطفی و رضا محسنی؛ «بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران»؛ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ش2، 1396.
 6. پروین، سهیلا و احسان  طاهری‌فرد؛ «تأثیر سیاست‌های پولی بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی اقتصاد ایران)»؛ پژوهش‌های اقتصادی، ش۴، 1387.
 7. توتونچیان، ایرج؛ پول و  بانکداری اسلامی و  مقایسه  با نظام  سرمایه­داری؛ تهران: انتشارات توانگران، 1379.
 8. خمینی، سیدروح‌الله؛ ترجمه تحریر الوسیله؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خم