سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

دولت می­تواند با استفاده از سیاست­های مالی مناسب به برطرف‌کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست ­مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست­های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای ­فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد­ مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند.
روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این ­زمینه معیارهای عدالت ­اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات ­اقتصادی، درون­زایی ­اقتصادی و مقاومت ­در برابر تهدیدات به­ عنوان شاخص­های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده­اند؛ آن­گاه با استفاده از روش ­تحلیل سلسله­مراتبی (AHP)، خط ­مشی­های منتخب از سیاست ­مالی به ­لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد ­مقاومتی اولویت­بندی شده­اند و به کمک روش AHP الگوهای ­فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه­بندی شدند.
نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست ­مالیِ مبتنی ­بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و  الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد­ مقاومتی در زمینه سیاست ­مالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiscal Policy in Moqawama Economy Strategies

نویسندگان [English]

  • Ali Khaleghian Meymand 1
  • m v 2
1
2
چکیده [English]

The Government can use appropriate fiscal policy to address the Weaknesses and strengths of economy and take steps in order to achieve national production boom and eliminate poverty and unemployment. In this research by the aim of determining the priority of fiscal policy based on Moqawama Economy strategies fiscal policies were examined and  also the economic intellectual pattern in Iran in order to determine their closeness to Moqawama Economy strategies were analyzed.
Descriptive method    is the method of this research. In these area economic justice criteria, economic growth, economic stability, economic internalization, and resistance against threats are as Moqawama Economy indicators. Then by the Analytic hierarchy process (AHP) method selected policies that have the highest impact on implementation of Moqawama Economy strategies have been ranked and active intellectual patter in Iran economy based on closeness to Moqawama economy strategies were ranked too.
The results of the research showed that "the establishment of a comprehensive economic information system for improving the economic and tax structure in the country" has the most importance in a policy based on the Moqawama economy strategy, and the intellectual pattern of "Islamic economics" is the most closely aligned with the Moqawama economy strategy in fiscal policy environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moqawama economy
  • Fiscal Policy
  • Analytic hierarchy process (AHP)
  • Economic Justice