دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 1-235 
سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 13-45

علی خالقیان میمند؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا حیدری؛ مهدی طغیانی


«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

صفحه 101-131

وحید مقدم؛ احسان علی اکبری؛ ایمان باستانی فر؛ محمد واعظ


مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی

صفحه 159-189

یعقوب محمودیان؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمد حسین پورکاظمی؛ کامران ندری