دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 1-228 
مقایسه سپرده‌های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا

صفحه 93-120

محمدحسین دیانتی؛ کریم اسلاملوئیان؛ سیدعباس موسویان؛ روح اله شهنازی


تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

صفحه 121-139

نفیسه صالح نیا؛ تقی ابراهیمی؛ علیرضا پویا


مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


امکان‌سنجی فقهی سوآپ بدهی ـ مالکیت برای بازار سرمایه ایران

صفحه 173-204

مهدی الهی؛ سید محمد جواد میرطاهر؛ غزاله باقریان