تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه اقتصاد / دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی­های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم­های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح‌شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است. در این پژوهش، تأثیربلندمدت و کوتاه‌مدت شاخص­های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است.
مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیع‌شده به کار گرفته‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد شاخص­های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار ومثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه‌مدت نیز شاخص­های به‌کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می­باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Selected Moqawama Economy Indices on Iran's Economic Growth

نویسنده [English]

 • S. Jamaledin M. Zonouzi 1
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics & Management, Urmia University
2
چکیده [English]

Achieving an economic development pattern is different in different situation of the countries. The special conditions of Iran and the imposed sanctions by the enemies on the other hand have led to the expressing of "moghawama economy" by the supreme leader of the the Islamic revolution of Iran.
In this research, the long run and short-run effects of selected indicators of moghawama economy (knowledge-based economy, consumption pattern reforming, and reducing dependence on oil and participation rate in macroeconomic decisions) have been studied on the country's economic growth. The model of this research is based on the Cobb Douglas production function and is used to estimate its Auto-regression pattern with distributed lags.
The results show that the moghawama indicators have a significant and positive effect on economic growth in the long run, and in the short run, the indicators have a positive and sometimes significant effect on economic growth; therefore, given the importance of the moghawama economy for economic growth special attention to the issue of moghawama economy by all is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moghawama Economy
 • Economic Growth
 • Regression Pattern with Distributed Lags
 • Iran
 1. ابریشمی، حمید و ابوالقاسم مهدوی؛ «اثرات جهانی‌شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیر ماهر ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، ش58، 1390.
 2. بهبودی، داود و بهزاد امیری؛ «رابطه بلندمدت اقتصاد دانش‌بنیان و رشد اقتصادی در ایران»؛ فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، س2، ش4، 1389.
 3. حجازی، رضوان، سیداحمد خلیفه سلطانی و زرافشان رحمانی؛ «تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود»؛ فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی، س2، ش3، 1389.
 4. دانش‌جعفری، داوود و سمانه کریمی؛ «نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی»؛ فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، س2، ش8، 1393.
 5. داوودی، پرویز و فاطمه‌سادات جعفریه؛ «نگرشی نهادی بر ساختارسازی قدرت در عرصه‌ داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی»؛ برنامه‌ریزی و بودجه، س19، ش3، 1393.
 6. راسخی، سعید، میلاد شهرازی و محمدرضا عبداللهی؛ «اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیر نفتی ایران»؛ فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، س2، ش7، 1391.
 7. رسولی‌نژاد، احسان و مهدی نوری؛ «اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ایران»؛ مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، ش89، 1388.
 8. رومر، دیوید؛ اقتصاد کلان پیشرفته؛ ترجمه مهدی تقوی؛ ج1، چ7، تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی، 1390.
 9. سلمانی، بهزاد و ولی رضازاده؛ «تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران»؛ فصلنامه علمی پژوهشی سیاست‌های اقتصادی(نامه مفید)، ش84، 1390.

10. سیف، اله‌مراد؛ «مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران»؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، س16، ش61، 1392.

11. شفیعی، محمود؛ «مسئولیت‌های دولت مردم‌سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن»؛ فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، س17، ش66، 1393.

12. صادقی عمروآبادی، بهروز، احمد گوگردچیان و نجفعلی شهبازی؛ «تحلیل تجربی آثار پولشویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، س1، ش1، 1391.

13. عمادزاده، مصطفی و روح‌الله شهنازی؛ «بررسی مبانی و شاخص‌های اقتصاد دانایی‌محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران»؛ فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ش27، 1386.

14. غفاری، هادی، مهدی جلولی و علی چنگی آشتیانی؛ «بی‌ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادی: تحلیلی بر اساس الگوی ARDL»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش4، 1394.

15. فرهمند، شکوفه و مینا ابوطالبی؛ «تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران»؛ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، ش3، 1391.

16. گسکری، ریحانه، علیرضا اقبالی و حمیدرضا حلافی؛ «بی‌ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش24، 1384.

17. معمارنژاد، عباس؛ «اقتصاد دانش‌بنیان: الزامات، نماگرها، موقعیت ایران، چالش‌ها و راهکارها»؛ فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ش1، 1384.

18. مهربانی، وحید؛ «سلامت نیروی کار و رشد اقتصادی در ایران»؛ فصلنامه رفاه اجتماعی، س10، ش37، 1389.

19. موسایی، میثم؛ «نقش فرهنگ بر الگوی مصرف»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س 9، ش 34، 1388.

20. هاشمی، سیدضیاء، مجید فولادیان و زینب فاطمی امین؛ «بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران»؛ پژوهشنامه علوم سیاسی، ش1، 1388.

 1. Barro, R.J.; "Determinats of economics Growth: Across Country Emprical study"; Cambridge MA: Harvard Institute of Inetrnational Development, Discusion paper 57, 1999.
 2. Banerjee, A., Dolado, J.J., and Mestre, Ricardo; "Error-Correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single-Equation Framework"; Journal of Time Series Analysis, Vol. 19, No.3, 1998.