اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه

نویسنده [English]

  • عباس عرب مازار
دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی