ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی (دوره 1390-1396)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد اسلامی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا در بهمن‌ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن‌دهی و اولویت­بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به‌کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به‌دست‌آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب­آوری اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر روبه‌جلو بوده؛ بااین‌حال در برخی اهداف نظیر دانش­بنیانی، برون‌گرایی، مردمی­سازی و عدالت­بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت­بخش نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring of Economic Resistance in Iran (During 2011-2017)

نویسنده [English]

 • vahid shaghaghi shahri
Assistant Professors
چکیده [English]

Measuring of Economic Resistance in Iran
(During 2011-2017)

Abstract
The aim of this study is to measure the resistive economy and to estimate economic resilience indicators. The general policies of the resistance economy was proclaimed with the approach of jihadi, flexible, opportunistic, productive, endogenous, progressive and extrovert to provide dynamic growth and improve economic resistance indicators and achieve the goals of 20-Year Vision Plan in 2013.
In this article an attempt has done for measuring and evaluation of economic resistance & economic resilience in Iran in during 2011 to 2016 by using composite economic indicator and assigning weights for each indicator by Analytic Hierarchy Process (AHP method).
The result of the composite economic indicator reveals that Iran's resistive economy situation move to be going forward, but in some goals as knowledge based economy, extroverting and improving in economic justice indicators, the results is not acceptable.

Keywords:
Resistive Economy, Economic Resilience, Economic vulnerability, Composite economic indicator, neighboring countries,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistive Economy
 • Economic Resilience
 • Economic vulnerability
 • Composite economic indicator
 • Iran Economy
 1. ابونوری، اسمعیل و حسن لاجوردی؛ «برآورد شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی به روش پارامتریکی: بررسی موردی کشورهای عضو اوپک»؛ نظریه‌های کاربردی اقتصاد، س3، ش3، 1395.
 2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، 1390-1396.
 3. خاندوزی، احسان؛ «تجربیات جهانی مقاوم­سازی اقتصاد»؛ خبرگزاری پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، 1392.  
 4. دانش‌جعفری، داود و وحید شقاقی شهری؛ اقتصاد ایران در افق 1404؛ تهران: انتشارات نورعلم، 1393.
 5. طباطبایی یزدی، رؤیا؛ «شاخص­ ترکیبی آینده‌نگر اقتصاد ایران»؛ سایت معاونت پژوهش­های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، ش34، 1393
 6. غیاثوند، ابوالفضل و فاطمه عبدالشاه؛ «مفهوم و ارزیابی تاب­آوری اقتصادی ایران؛ پژوهشنامه اقتصادی، ش59، 1394.
 7. قدسی‌پور حسن؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP؛ تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر، 1381.
 8. لاجوردی، حسن و اسمعیل ابونوری؛ «برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران»؛ فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، س7، ش28، 1395.
 9. مرکز آمار ایران، سالنامه­های آماری، 1390-1396.
  1. Bandura R.; "A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance"; 2014 Update, United Nations Development Programme, Office of Development Studies, 2014.
  2. Briguglio, L, G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella; “Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements”; Oxford Development Studies, Vol.37 Issue.3, 2008.
  3. Hermansen ,M, Oliver Röhn; "Economic resilience: The usefulness of early warning indicators in OECD countries"; OECD Journal: Economic Studies, vol. 2016, issue1, 2017.
  4. http://www.imf.org.
  5. http://www.oecd.org.
  6. http://www.worldbank.org.
  7. Jack, B., F. Jose, F. Herve, Bh. Manu, A. Drew and A. Harpaul; “The Centennial Resilience Index: MeasuringCountries’Resilience to Shock”; Global Journal of Emerging Market Economies, Vol.5, No.2, 2013
  8. OECD; Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide; Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 2014.
  9. Rose, A.; "Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters"; Disasters Prevention and Management, Vol.13, No.4 World Bank (WB) Official Web site, 2009.
  10. Stiglitz, J.; "Lessons from the Global Financial Crisis of 2008"; Eoul Journal of Economics, Vol.23, No.3, 2010.