کاربرد نماد طلا در سرمایه‌گذاری بیمه زندگی بدون ربا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

نفوذ بیمه‌های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه‌های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می‌پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می‌تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه‌گر، پس‌انداز ماهانه بیمه‌گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری‌شده بیمه‌گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند.
در پردازش داده‌ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به‌کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می‌تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی‌که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging

نویسندگان [English]

 • Mani Motameni
 • Hoda Zobeiri
University of Mazandaran
چکیده [English]

Life Insurance Fund without usury: Gold Application in Iran’s Inflation Hedging

Abstract
The influence of life insurance in Iran is low compared to the world average. Chronic inflation and a sharp decline in the value of national currency are among the important reasons for the failure of life insurance policies in Iran. In life insurance contracts that are announced by Iranian insurers, a fixed interest rate is considered for the final capital, but according to statistical data relating to past years, the returns are not able to cover inflation. This study, while analyzing these types of contracts, shows that gold coins can be used as an inflation hedge for life insurance. This action, in addition to improving the effectiveness of life insurance, eliminates the usury nature of these types of contracts. The data processing in this study was based on an ARDL econometric method.

Keywords: Inflation, Life Insurance, Hedging, Islamic finance.
JEL Classification: G22, G40, E31, C22.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation
 • Life Insurance
 • Hedging
 • Islamic finance
 1. اسدی قراگوز، سعید، علی ارشدی و غلامعلی حاجی؛ «عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعۀ بیمۀ عمر، مطالعۀ مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته در طول دورۀ 1985-2014: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته»؛ فصلنامه پژوهشنامه بیمه، س32، ش3، 1396.
 2. حلی، حسین؛ بحوث فقهیه؛ تقریر عزیزالدین بحرالعلوم؛ بیروت: دار الزهراء، 1384.
 3. عباسی، ابراهیم و سمانه درخشیده؛ «عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران»؛ فصلنامه پژوهشنامه بیمه، س27، ش4، 1391.
 4. کوپ، گری؛ تحلیل داده‌های اقتصادی؛ ترجمه مانی مؤتمنی و آرش هادی‌زاده؛ تهران: دنیای اقتصاد، 1397.
 5. مطهری، مرتضی؛ ربا، بانک و بیمه؛ تهران: انتشارات صدرا، 1364.
 6. مهدوی، غدیر و جلال علیپور؛ «حذف اثر منفی تورم از بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به کمک سبد پولی»؛ فصلنامه پژوهشنامه بیمه، س29، ش3، 1393.
 7. موسویان، سیدعباس و محمد صفری؛ «امکان‌سنجی فقهی ضمانت طرح‌های بازنشستگی با مشارکت معین»؛ اقتصاد اسلامی، س18، ش70، 1397.
  1. Bampinas, G. & Panagiotidis, T.; “Are gold and silver a hedge against inflation? A two century perspective”; International Review of Financial Economics, Vol.41, 2015.
  2. Beckmann, J. & Czudaj, r.; “Gold as an inflation hedge in a time-varying coefficient framework”; North American Journal of Economics and Finance,Vol.24, 2013.
  3. Cong, L., Dong, C. & Yan, Z.; “Considerations of a gold-denominated life insurance policy”; Journal of Finance Services Marketing,Vol.17, Issue.4, 2012.
  4. Hoang, T., Lahiani, A. & Heller, D.; “Is gold a hedge against inflation? New evidence from a nonlinear ARDL approach”; Economic Modeling,Vol.24, 2016.
  5. Goodness, C., Aye, H. C., Luis A. G. & Gupta, R.; “Does gold act as a hedge against inflation in the UK? Evidence from a fractional cointegration approach over 1257 to 2016”; Resources Policy, Vol.54, 2017.
  6. Long, H., De Ceuster, M., Annaert, J. & Amonhaemanon, D.; “Gold as a hedge against inflation: the Vietnamese case”; Procedia Economics and Finance, Vol.5, 2013.
  7. Motameni, M. & Jafari Samimi, A.; “Inflation and inflation uncertainty in Iran”; Australian Journal of Basic and Applied Science, Vol.3, No.3, 2009.
  8. Shahzad, H., Mensi, W., Hammoudeh, S., Sohail, A. & Al-Yahyaee, K.; “Does gold act as a hedge against different nuances of inflation? Evidence from Quantile-on-Quantile and causality-in-quintiles approaches”; Resources Policy, In Press, 2018.

16. Tully, E. & Lucey, M.; “A power GARCH examination of the gold market”; Researches in International Business and Finance, Vol.21, 2007.