نویسنده = حسین غفورزاده
تعداد مقالات: 5
1. شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 33-63

رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده


2. ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 5-32

امیر خادم علیزاده؛ مصعب عبداللهی؛ حسین غفورزاده


3. ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 117-146

یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده