کلیدواژه‌ها = خلق پول
بررسی فقهی و اقتصادی پدیده خلق پول

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 5-36

محمود عیسوی


بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل

دوره 22، شماره 88، اسفند 1401، صفحه 35-61

سیدهادی عربی؛ سعید فراهانی فرد؛ مهدی خوش اخلاق