دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، آبان 1397 
الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت اسلامی

صفحه 99-137

محمدجمال خلیلیان؛ سید حمید جوشقانی نائینی


بررسی فقهی معاملات اوراق اعتبار آلایندگی

صفحه 227-259

سیدامیرحسین اعتصامی؛ رضا میرزاخانی