نویسنده = محمدنقی نظرپور
تعداد مقالات: 18
2. بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 149-178

محمدنقی نظرپور؛ فرشته ملاکریمی


3. بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 79-108

سعید فراهانی فرد؛ محمدنقی نظرپور؛ موسی شهبازی غیاثی


4. بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 137-166

محمدنقی نظرپور؛ فرشته ملاکریمی


5. سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهان)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 37-62

داود صافی‌ دستجردی؛ محمدنقی نظرپور


6. نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1392، صفحه 59-84

محمدنقی نظرپور؛ میثم حقیقی


7. مقایسه تطبیقی کارایی بانک های اسلامی و غیر اسلامی؛ مطالعه موردی: تاثیر بحران 2007-2009

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 93-122

سعید فراهانی فرد؛ محمدنقی نظرپور؛ سارا بایی


8. طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت های بیمه به بازار سرمایه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 131-156

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی


9. تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 149-180

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی؛ فاطمه رضایی


10. بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 157-188

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ میمنت ابراهیمی


11. سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی ؛ مطالعه ای در باره مشارکت اجتماعی از منظر اسلام

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 57-88

محمدنقی نظرپور؛ مصطفی منتظری مقدم


12. امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 87-116

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی


13. بررسی فقهی و کاربردی عقد ورق در بانکداری بدون ربا

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 117-144

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی؛ سیدمحسن سجادی


14. نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 59-88

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ حسین کفشگر جلودار


15. طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 63-94

محمدنقی نظرپور؛ محبوبه ابراهیمی


16. فرهنگ اعتمادساز در اندیشه دینی و نقش آن در توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 37-68

محمدنقی نظرپور؛ مصطفی منتظری مقدم


17. آزمون های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 11-45

محمدنقی نظرپور