بازار مطلوب، رقابت کامل ؛

دوره 4، شماره 15، دی 1383، صفحه 50-80

ا،علی معصومی نیا


طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا

دوره 2، شماره 7، دی 1381، صفحه 51-74

ـ سیدعباس موسویان


مفهوم فقر اقتصادی و تبیین راهکار زکات در رفع آن

دوره 19، شماره 75، مهر 1398، صفحه 51-78

محمد مهدی عسگری؛ احمد محمدی‌پور


الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای

دوره 11، شماره 43، دی 1390، صفحه 55-78

اسدالله فرزین وش؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ اکبر کمیجانی


معیارهای فقهی اسراف

دوره 12، شماره 45، دی 1391، صفحه 55-76

سیدمحمدکاظم رجایی؛ مهدی خطیبی


بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 15، شماره 60، اسفند 1394، صفحه 55-80

سیدضیاءالدین کیاالحسینی؛ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ الهه کشتکار


صندوق های قرض الحسنه؛ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور

دوره 4، شماره 16، دی 1383، صفحه 57-75

علی حسن زاده؛ مهین دخت کاظمی


بررسی نظری عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی

دوره 10، شماره 40، دی 1389، صفحه 57-86

علی رضا پورفرج؛ حبیب انصاری سامانی


نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)

دوره 9، شماره 36، دی 1388، صفحه 59-88

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ حسین کفشگر جلودار


اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی

دوره 11، شماره 42، دی 1390، صفحه 59-86

الیاس نادران؛ محمدجواد رضایی


نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی

دوره 13، شماره 49، دی 1392، صفحه 59-84

محمدنقی نظرپور؛ میثم حقیقی


اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول

دوره 13، شماره 50، دی 1392، صفحه 59-78

غلام رضا مصباحی مقدم؛ مجتبی سیدحسین زاده


تحلیل رکودها و رونق‌های اقتصادی از منظر نظام اقتصادی اسلام با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 59-90

رقیه عبدلی نژاد؛ علیرضا شکیبایی؛ نورالله صالحی آسفیجی


شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام

دوره 7، شماره 28، دی 1386، صفحه 61-88

محمدجمال خلیلیان اشکذری


ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 61-78

ابوالقاسم علیدوست


اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 63-91

حسن سبحانی؛ محمد جعفری‌نژاد