دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آذر 1393، صفحه 1-182 
معیارهای توزیع عادلانه منابع طبیعی تجدیدناپذیر در نظام اقتصادی اسلام

صفحه 5-32

سیدعدنان لاجوردی؛ محسن رضایی ‌صدرآبادی؛ مجتبی سیدحسین‌زاده‌ یزدی


مالکیت زمانى در اعیان و کاربردهای اقتصادی آن

صفحه 33-60

سیدعبدالمطلب احمدزاده ‌بزاز؛ مجید رضایی‌ دوانی