دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، شهریور 1401، صفحه 1-200 
میزان شناخت از ربا و چارچوب نظری دو نظام بانکی اسلامی و غیراسلامی (بررسی موردی: یک بانک خصوصی)

صفحه 67-86

محمد پورغلامرضا ئی؛ یاسر سالاری؛ سنجر سلاجقه؛ آمنه فیروزآبادی؛ سمانه مهدیزاده فرسنگی


آسیب‌شناسی روش‌های امهال مطالبات غیرجاری با معیار قصد جدی

صفحه 161-184

محمدعلی راغبی؛ سعید فراهانی فرد؛ فرشته ملاکریمی