دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 1-210 (پاییز 1401) 
بررسی فقهی کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه

صفحه 5-21

احمد علی یوسفی؛ کمیل قنبرزاده؛ علیرضا کلاهدوزان


امکان‌سنجی فروش و تبدیل موقوفات منفعتی به اعود

صفحه 97-126

سیداسمعیل حسینی مقدم؛ محمد جعفری هرندی؛ عباس سماواتی