کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
تعداد مقالات: 3
1. مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 239-266

مرتضی جعفرزاده نجار؛ محمود هوشمند؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ مهدی بهنامه


3. مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1396، صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد