دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 1-227 
الگوی حاکمیت شرکتی در اقتصاد اسلامی

صفحه 75-107

یونس عباسی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ فرشید نمامیان


اقتصاد اسلامی و شناسایی مؤلفه‌های افشا در گزارشگری مالی اسلامی

صفحه 167-188

داود رجبی مقدم؛ محمدرضا مهربان پور؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد کاشانی پور؛ حسین میثمی


ارزیابی و تحلیل الگوی اقتصادی خانواده‌ها با رویکرد اسلامی (نتایج یک پیمایش در سطح شهر تهران)

صفحه 189-227

سیده اشرف موسوی لقمان؛ عطاء‌الله رفیعی آتانی؛ علیرضا معینی؛ میرسامان پیشوایی