کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
نقد و بررسی نظریه پولطلا

دوره 23، شماره 92، اسفند 1402

مهدی مظهر قراملکی؛ سید روح‌الله مشیری مقدم؛ جواد عبادی


بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران- رهیافت مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 123-156

امیر غلامی؛ مینا صاحب کاشانی؛ محمدمهدی احمدی


روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی

دوره 22، شماره 86، شهریور 1401، صفحه 5-32

جواد ارباب؛ سیدرضا حسینی


پیش‌بینی خمس در اقتصاد ایران برای ایجاد خزانه اسلامی با طراحی معادله سری فووریه

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 135-160

نادر نامدار؛ مهدی مرادی؛ یعقوب محمودیان؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ رقیه حسن زاده


امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری جسورانه از منظر فقهی، قانونی و اقتصادی در ایران

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 161-188

اصغر ترابی اسفینایی؛ میر فیض فلاح؛ سید کاظم چاووشی؛ رضا غلامی جمکرانی


الگوی حاکمیت شرکتی در اقتصاد اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 75-107

یونس عباسی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ فرشید نمامیان


اقتصاد اسلامی و شناسایی مؤلفه‌های افشا در گزارشگری مالی اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 167-188

داود رجبی مقدم؛ محمدرضا مهربان پور؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد کاشانی پور؛ حسین میثمی


عدالت قراردادی از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 5-35

فتح‌اله تاری؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ محمود عیسوی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه؛ امین زاهدمهر


واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 25-50

حشمت اله عسگری؛ سیداحمد ابراهیمی


بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 51-80

سیدمحمد کاظم رجائی؛ سعید فراهانی فرد؛ محمود مختاربند


تعامل دوسویه فرد و نهاد از منظر قرآن کریم و تبیین آن مبتنی بر حکمت اسلامی

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 5-32

نظریان مفید محمدتقی؛ سیدحسین میرمعزی


بررسی تطبیقی عقل‌گرایی در اقتصاد متعارف و حکمت عملی اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 91-120

محمدعلی فراهانی فرد؛ حمید پارسانیا


رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 5-33

فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ حمید پاداش؛ رامینه سلیمانزاده


میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 119-150

محمدرضا مهربان پور؛ سیدعباس موسویان؛ محمدرسول حشمتی


درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 5-33

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیدهادی مخزن موسوی


تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 91-121

علیرضا پورفرج؛ زهرا کریمی موغاری؛ جواد اقدس طینت


اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1397، صفحه 245-270

موسی شهبازی غیاثی؛ محمد نقی نظر پور؛ سعید فراهانی فرد


تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای ایرانی به مخارج مذهبی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1397، صفحه 53-80

سیدمحسن سجادی؛ فهیمه حمایتی